Disclaimer

Codex Online heet u welkom op onze website genaamd codexonline.nl. Door onze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Codex Online kan de inhoud van de website en deze disclaimer te allen tijde aanpassen zonder dat u daarover bericht kunt worden.

De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, maar u gebruikt onze website voor eigen risico. Codex Online zal haar uiterste best doen de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van diensten, kan fouten bevatten of achterhaald zijn.
Codex Online is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die je op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen Codex Online en jou tot stand komen.

Codex Online controleert de inhoud die gebruikers van de website zelf op onze website plaatsen niet, maar Codex Online kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als u een klacht heeft, dan horen we dat graag. Stuur je klacht over de inhoud naar info@codexonline.nl.

Je mag onze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers en die van de gebruikers van onze website. Codex Online behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@codexonline.nl aan ons vragen.

Call Now Button